Sanifix-fantastic-335-10

SANIFIX FANTASTIC

Za ručno i strojno čišćenje
Sanitarno čistilo na temelju nove organske kiseline za svakodnevno čišćenje u sanitarnim objektima.
Uklanja snažno i jednostavno betonsku izmaglicu, vapno, urinske ostatke, masti i ulja kao i sapunske ostatke. Ekonomski isplativ u aplikacijama.
Doziranje od 20 – 50 ml./ 10 litara vode

133503 – 1 litra
133510 – 10 litara