image073

P780001 – držač higijenskih vrećica

Bijele boje
Nezaobilazan predmet u damskim sanitarnim prostorima
besplatna ugradnja

Kategorija: