opstorta

OPS posudice za torte

Torta zapakirana u pravokutnu ili okruglu posudicu
zaštićena je prilikom transporta, čime
se ne umanjuje atraktivna prezentacija same
torte.

Kategorije: ,