labproantikalk

LABpro antikalk

Tekuće kiselo sredstvo za uklanjanje mineralnih naslaga i hrđe.
NAMJENA
Upotrebljava se za čišćenje i otapanje kamenca (vodenog, mliječnog i pivskog)
i hrđe u cjevovodima, grijačima, uređajima i na svim ostalim kiselo – otpornim
površinama u prehrambenoj industriji. Također, upotrebljava se za čišćenje i
otapanje kamenca i hrđe u strojevima za pranje posuđa i čaša, caffe aparatima i
čajnicima te ostaloj ugostiteljskoj opremi. Uspješno se primjenjuje za otapanje
mineralnog taloga sa staklene ambalaže u punionicama mineralne vode.
SVOJSTVA
Djelovanjem fosforne kiseline postiže se učinkovito otapanje vodenog,
mliječnog i pivskog kamenca bez oštećenja površine.
PAKIRANJE
Kanistar 5 kg

Kategorija: Oznaka: