hv

HV – higijenske vrećice

jednostavna nadopuna i primjena
jedan potez, jedna vrećica
ovaj proizvod na maksimalno higijenski način omogućava odlaganje higijenskih uložaka u za to predviđene vrećice koje se zatim odlažu u kantu za smeće odlaganjem u vrećice i kantu sprečava se začepljenje odvoda.

Kategorija: