CA5003M

CA5003M – Držač salveta za liniju

Lako nadopunjavanje
Kapacitet spremnika 600 salveta